Chế phẩm sinh học Biotricho - 1Kg

Giá: 120,000 VNĐ/Gói

Phân giải chất hữu cơ. Phân giải xác bã thực vật, phế phụ phẩm nông nghiệp Phân giải phân chuồng, phân bắc Xử lý ô nhiễm, giảm thiểu hôi thối