Thêm vào giỏ hàng

Magnific 11%N-9.3Mg (Lúa) - 50gr (300 gói/thùng)

16,000 VNĐ/Gói

Cung cấp cho cây trồng một lượng Ma nhê cần thiết. Ma nhê là nguyên tố trung tâm của diệp lục tố, là thành phần màu xanh của lá, giúp cây...

Thêm vào giỏ hàng

Magnific 11%N-9.3Mg - 800gr (24 gói/bao)

97,000 VNĐ/Gói

Cung cấp cho cây trồng một lượng Ma nhê cần thiết. Ma nhê là nguyên tố trung tâm của diệp lục tố, là thành phần màu xanh của lá, giúp cây...

Thêm vào giỏ hàng

Magnific 11%N-9.3Mg (rau màu) - 50gr (300 gói/thùng)

16,000 VNĐ/Gói

Cung cấp cho cây trồng một lượng Ma nhê cần thiết. Ma nhê là nguyên tố trung tâm của diệp lục tố, là thành phần màu xanh của lá, giúp cây...

Thêm giỏ hàng thành công