Thêm vào giỏ hàng

Haifa MKP (0-52-34) - 1kg (20 hộp/thùng)

140,000 VNĐ/Hộp

MKP-MH là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Kali (K2O), tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, tinh thể trắng mịn khô.

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MKP (0-52-34) - 1kg (25gói/bao)

137,000 VNĐ/Gói

MKP-MH là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Kali (K2O), tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, tinh thể trắng mịn khô.

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MKP (0-52-34) - 100gr (250 gói/thùng)

25,000 VNĐ/Gói

MKP-MH là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Kali (K2O), tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, tinh thể trắng mịn khô.

Thêm giỏ hàng thành công