Thêm vào giỏ hàng

Multi-micro Zn - 50gr (20 gói/hộp)

75,000 VNĐ/Gói

Cung cấp khoảng vi lượng kẽm dạng chelate rất dể hấp thu, tan hoàn toàn.Giúp ngăn ngừa các hiện tượng nhỏ lá, nhỏ trái, vàng phần trung tâm...

Thêm vào giỏ hàng

Multi-micro Zn - 25gr (30 gói/hộp)

60,000 VNĐ/Gói

Cung cấp khoảng vi lượng kẽm dạng chelate rất dể hấp thu, tan hoàn toàn.Giúp ngăn ngừa các hiện tượng nhỏ lá, nhỏ trái, vàng phần trung tâm...

Thêm vào giỏ hàng

Multi-micro Zn - 5gr (100 gói/hộp)

18,000 VNĐ/Gói

MH Zn-EDTA cung cấp khoáng vi lượng Kẽm ở dạng chelate rất dễ hấp thu, tan hoàn toàn. Thích hợp cho tất cả các loại cây từ khi trồng đến khi...

Thêm giỏ hàng thành công