Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 25g (500 gói/thùng)

13,000 VNĐ/Gói

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước, cùng với chiết xuất rong...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (25 gói/thùng)

185,000 VNĐ/Gói

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng ...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước, cùng với chiết xuất rong...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 25g (500 gói/thùng)

13,000 VNĐ/Gói

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 1kg (25 gói/thùng)

185,000 VNĐ/Gói

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 50g (300gói/bao)

19,000 VNĐ/Gói

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 500g ( 50gói/bao)

105,000 VNĐ/Gói

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm giỏ hàng thành công