Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-8-8+ME+5%SWE) - 250ml (60 chai/thùng)

120,000 VNĐ/Chai

Sản phẩm phối hợp NPK và các vi lượng thiết yếu cùng với chiết xuất rong biển 5% giúp kích thích mạnh rễ cây, phục hồi cây nhanh sau khi thu...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-8-8+ME+5%SWE) - 1 lít (12 chai/thùng)

340,000 VNĐ/Chai

Sản phẩm phối hợp NPK và các vi lượng thiết yếu cùng với chiết xuất rong biển 5% giúp kích thích mạnh rễ cây, phục hồi cây nhanh ...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid) - 250ml (60 chai/thùng)

120,000 VNĐ/Chai

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng cho cây cùng với các Amino acid giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây, Giúp cây sinh...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid) - 1 lít (12 chai/thùng)

340,000 VNĐ/Chai

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng cho cây cùng với các Amino acid giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây, Giúp cây sinh...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (12-6-5+ME+5%SW) - 250ml (60 chai/thùng)

120,000 VNĐ/Chai

Với công thức NPK dạng tinh khiết kết hợp rong biển và khoáng vi lượng thiết yếu giúp tăng nhanh quá trình sinh trưởng và phát triển của...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (12-6-5+ME+5%SW) - 1 lít (12 chai/thùng)

340,000 VNĐ/Chai

Với công thức NPK dạng tinh khiết kết hợp rong biển và khoáng vi lượng thiết yếu giúp tăng nhanh quá trình  sinh trưởng và phát triển của...

Thêm giỏ hàng thành công