Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 50gr - Lúa (400 gói/thùng)

15,000 VNĐ/Gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đ.gói: 400...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 25kg/bao

100,000 VNĐ/kg

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô.

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 1kg (25 gói/bao)

115,000 VNĐ/Gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đóng gói: 25...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 50gr (400 gói/thùng)

15,000 VNĐ/Gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đ.gói: 400...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 500gr (50 gói/thùng)

70,000 VNĐ/Gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đóng gói: 50...

Thêm giỏ hàng thành công