Thêm vào giỏ hàng

Comb-MH/ Multi-micro Comb - 50gr (20 gói/hộp)

65,000 VNĐ/Gói

Comb-MH chứa các chất khoáng vi lượng dạng chelate giúp cây trồng ngăn ngừa hiện tượng: vàng lá, cháy lá sớm, thối rau củ quả, rụng hoa,...

Thêm vào giỏ hàng

Comb-MH/ Multi-micro Comb - 25gr (30 gói/hộp)

46,000 VNĐ/Gói

Comb-MH chứa các chất khoáng vi lượng dạng chelate giúp cây trồng ngăn ngừa hiện tượng: vàng lá, cháy lá sớm, thối rau củ quả, rụng hoa,...

Thêm vào giỏ hàng

Comb-MH/ Multi-micro Comb - 5gr (100 gói/hộp)

18,000 VNĐ/Gói

Comb-MH chứa các chất khoáng vi lượng dạng chelate giúp cây trồng ngăn ngừa hiện tượng: vàng lá, cháy lá sớm, thối rau củ quả, rụng hoa,...

Thêm giỏ hàng thành công