Thêm vào giỏ hàng

Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 1kg (25 gói/bao)

80,000 VNĐ/Gói

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá,...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 25kg

64,000 VNĐ/kg

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, tăng màu sắc hoa lá, tăng sức đề kháng cho cây...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 1kg (25 gói/bao)

80,000 VNĐ/Gói

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá,...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 100g (200 gói/bao)

17,000 VNĐ/Gói

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, tăng màu sắc hoa lá, tăng sức đề kháng cho cây...

Thêm giỏ hàng thành công