Thêm vào giỏ hàng

Kali SoluPotasse - 100g

15,000 VNĐ/gói

SOLUPOTASSE là phân bón có hàm lượng Kali cao, Phù hợp cho giai đoạn làm hoa, nuôi trái trên loại cây ăn trái lâu năm, cây công nghiệp, ......

Thêm vào giỏ hàng

Kali SoluPotasse - 1kg

80,000 VNĐ/gói

SOLUPOTASSE là phân bón có hàm lượng Kali cao, Phù hợp cho giai đoạn làm hoa, nuôi trái trên loại cây ăn trái lâu năm, cây công nghiệp, ......

Thêm giỏ hàng thành công