Thêm vào giỏ hàng

Haifa MAP (12-61-0) - 50gr (400 gói/thùng)

16,000 VNĐ/gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đ.gói: 400...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 1kg (25 gói/bao)

80,000 VNĐ/Gói

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá,...

Thêm vào giỏ hàng

Haifa MKP (0-52-34) - 1kg (20 hộp/thùng)

140,000 VNĐ/Hộp

MKP-MH là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Kali (K2O), tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, tinh thể trắng mịn khô.

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 25g (500 gói/thùng)

13,000 VNĐ/Gói

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước, cùng với chiết xuất rong...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (25 gói/thùng)

185,000 VNĐ/Gói

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng ...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước, cùng với chiết xuất rong...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 25g (500 gói/thùng)

13,000 VNĐ/Gói

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 1kg (25 gói/thùng)

185,000 VNĐ/Gói

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-feed (19-19-19+ME) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 50g (300gói/bao)

19,000 VNĐ/Gói

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 500g ( 50gói/bao)

105,000 VNĐ/Gói

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Feed (16-8-34+ME) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

250,000 VNĐ/Hộp

Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây, nâng cao chất lượng nông sản.

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-8-8+ME+5%SWE) - 250ml (60 chai/thùng)

120,000 VNĐ/Chai

Sản phẩm phối hợp NPK và các vi lượng thiết yếu cùng với chiết xuất rong biển 5% giúp kích thích mạnh rễ cây, phục hồi cây nhanh sau khi thu...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-8-8+ME+5%SWE) - 1 lít (12 chai/thùng)

340,000 VNĐ/Chai

Sản phẩm phối hợp NPK và các vi lượng thiết yếu cùng với chiết xuất rong biển 5% giúp kích thích mạnh rễ cây, phục hồi cây nhanh ...

Thêm vào giỏ hàng

Poly-Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid) - 250ml (60 chai/thùng)

120,000 VNĐ/Chai

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng cho cây cùng với các Amino acid giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây, Giúp cây sinh...

Thêm vào giỏ hàng

Poly Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid) - 1 lít (12 chai/thùng)

340,000 VNĐ/Chai

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng cho cây cùng với các Amino acid giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây, Giúp cây sinh...

Thêm giỏ hàng thành công