Đồng (Cu+Zn) Sát khuẩn Rửa vườn - 150gr

Giá: 120,000 VNĐ/Gói

Phục hồi bệnh chết nhanh, bảo vệ cây trồng trước nấm khuẩn. Không lo bị ghẻ trái, ghẻ lá và thối nhũn. Xanh lá, bóng lá, dày lá