Haifa MKP (0-52-34) - 1kg (25gói/bao)

Giá: 137,000 VNĐ/Gói

MKP-MH là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Kali (K2O), tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, tinh thể trắng mịn khô.