Poly Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid) - 1 lít (12 chai/thùng)

Giá: 340,000 VNĐ/Chai

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng cho cây cùng với các Amino acid giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu của cây, Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ cho trái to, mẫu mã đẹp, nâng cao chất lượng nông sản.