Thêm vào giỏ hàng

GOODMARK 14-0-16/MH NK 14-16 + 12,1Ca - 10kg

78,000 VNĐ/Xô

Giúp cây trồng giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, lớn trái, tăng kích thước và độ ngọt, hạn chế nứt trái, tăng khả năng hấp thu phân...

Thêm vào giỏ hàng

GOODMARK 14-0-16/MH NK 14-16 + 12,1Ca - 1kg (25 gói/bao)

80,000 VNĐ/Gói

Giúp cây trồng giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, lớn trái, tăng kích thước và độ ngọt, hạn chế nứt trái, tăng khả năng hấp thu phân...

Thêm giỏ hàng thành công