Thêm vào giỏ hàng

Multi Protek (0-52-37) - 250gr (50 gói/thùng)

178,000 VNĐ/Gói

PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37) là phân bón lá tổng hợp thế hệ mới với 30% HPO3 2-. PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37) có tính chống...

Thêm giỏ hàng thành công