Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 1kg (25 gói/bao)

Giá: 80,000 VNĐ/Gói

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá,...