Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 25kg

Giá: 1,250,000 VNĐ/Bao

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, tăng màu sắc hoa lá, tăng sức đề kháng cho cây trồng.