Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO) - 25kg

Giá: 64,000 VNĐ/kg

Chế phẩm siêu Canxi chống thối trái, nứt trái, chống rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, tăng màu sắc hoa lá, tăng sức đề kháng cho cây trồng.