Haifa MAP (12-61-0) - 1kg (25 gói/bao)

Giá: 117,000 VNĐ/Gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đóng gói: 25 gói/bao