Haifa MAP (12-61-0) - 25kg/bao

Giá: 102,000 VNĐ/kg

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô.