Multi-micro Zn - 25gr (30 gói/hộp)

Giá: 60,000 VNĐ/Gói

Cung cấp khoảng vi lượng kẽm dạng chelate rất dể hấp thu, tan hoàn toàn.Giúp ngăn ngừa các hiện tượng nhỏ lá, nhỏ trái, vàng phần trung tâm của lá, ra chồi không đều, chậm ra hoa, gân lá vàng và ngắn cây.