Multi-micro Zn - 5gr (100 gói/hộp)

Giá: 18,000 VNĐ/Gói

MH Zn-EDTA cung cấp khoáng vi lượng Kẽm ở dạng chelate rất dễ hấp thu, tan hoàn toàn. Thích hợp cho tất cả các loại cây từ khi trồng đến khi thu hoạch.