Multi Protek (0-52-37) - 250gr (50 gói/thùng)

Giá: 178,000 VNĐ/Gói

PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37) là phân bón lá tổng hợp thế hệ mới với 30% HPO3 2-. PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37) có tính chống nấm cao, tăng sức chống chịu nhiều bệnh hại cây trồng. Cây trồng hấp thu PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37) rất nhanh với hiệu quả cao do hiệp lực cộng hưởng giữa 3 thành phần hoạt tính có trong PK-MH 52-37/ Multi-ProteK (0-52-37).