Phosimax (Tricho Vic Phosimax PK 22-4.8) – 250ml

Giá: 135,000 VNĐ/Chai

Phosimax chứa hàm lượng lân cao, đặc biệt không chứa đạm, giúp lá xanh đậm, tạo mầm hoa cực mạnh và ngăn ngừa cây đi đọt.