PHOSUP PCU - 500ml (24 chai/thùng)

Giá: 360,000 VNĐ/Chai

PHOSUP PCU là sản phẩm diệt nấm, xác khuẩn vàng lá, thối rễ, nứt thân, xì mủ, thán thư, thối cuốn, thối quả, vi khu