Poly-feed (19-19-19+ME) - 25g (500 gói/thùng)

Giá: 13,000 VNĐ/Gói

Poly-feed (19-19-19+ME) với NPK(19-19-19) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước giúp cây trồng hấp thu nhanh, cung cấp lượng dinh dưỡng cân đối cho cây.