Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (25 gói/thùng)

Giá: 185,000 VNĐ/Gói

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng ...