Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) - 1kg (4 gói 250g/hộp)

Giá: 250,000 VNĐ/Hộp

Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW) với NPK (21-11-21) và khoáng vi lượng dạng chelate tan hoàn toan trong nước, cùng với chiết xuất rong biển. Đặc biệt bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây, tăng cường quang hợp giúp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây.