Haifa MAP (12-61-0) - 50gr (400 gói/thùng)

Giá: 16,000 VNĐ/gói

Là sản phẩm cung cấp Lân (P2O5) và Đạm (N – NH4). Tan hoàn toàn trong nước, không tạp chất, dạng tinh thể trắng mịn khô. Đ.gói: 400 gói/thùng