Multi - K/K-Classic -MH 13-46 - 1kg (25 gói/bao)

Giá: 87,000 VNĐ/Gói

Giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, tăng kích thước và độ ngọt của trái cây, tăng màu sắc hoa cảnh, kích thích ra hoa nghịch mùa. Giải quyết tình trạng nghẹt rễ cây trồng.