Thêm vào giỏ hàng

Multi - K/K-Classic -MH 13-46 - 25kg

72,000 VNĐ/kg

Giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, tăng kích thước và độ ngọt của trái cây, tăng màu sắc hoa cảnh, kích thích ra hoa nghịch mùa. Giải...

Thêm vào giỏ hàng

Multi - K/K-Classic -MH 13-46 - 1kg (25 gói/bao)

87,000 VNĐ/Gói

Giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, tăng kích thước và độ ngọt của trái cây, tăng màu sắc hoa cảnh, kích thích ra hoa nghịch mùa. Giải...

Thêm vào giỏ hàng

Multi - K/K-Classic -MH 13-46 - 100g (250 gói/thùng)

21,000 VNĐ/Gói

Giảm rụng trái non, tăng tỉ lệ đậu trái, tăng kích thước và độ ngọt của trái cây,  tăng màu sắc hoa cảnh, kích thích ra hoa nghịch mùa. Giải...

Thêm giỏ hàng thành công